Hoe kan de woningbouw in het binnenstedelijke gebied worden versneld? Zonder dat dit ten koste gaat van andere maatschappelijke vraagstukken? Dit vraagstuk stond centraal bij het jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Transformatie binnenstedelijke gebieden

Op donderdag 22 februari waren ruim 400 deelnemers aanwezig bij het eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie. Vanwege de grote woningbouwopgave moeten binnenstedelijke gebieden worden getransformeerd. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met een spannende balans: enerzijds snel veel bouwen, en anderzijds een hoge kwaliteit realiseren en meerdere complexe opgaven integraal oplossen.

Samen aan de slag

Op het congres gingen gemeenten, diverse marktpartijen en andere betrokkenen met elkaar aan de slag met uiteenlopende, concrete, vraagstukken en onderwerpen waarmee zij te maken krijgen in hun gebiedstransformatie. Bijvoorbeeld financiƫle arrangementen en mogelijkheden (zoals een revolverend fonds), samenwerkingsmodellen of wet- en regelgeving zoals parkeer- of milieunormen.

Programma Stedelijke Transformatie

De komende tijd gaan de partijen verder aan de slag met de concrete vraagstukken binnen gebiedstransformaties. De VNG is aangesloten bij het programma Stedelijke Transformatie, waarvan Platform 31 de trekker is. Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Aanmelden kan tot 31 maart 2018.

Meer informatie