Afgelopen donderdag debatteerde de Kamer met minister Wiebes over de Nota van Wijziging en het amendement van de Wet voortgang energietransitie (VET). Er was brede steun voor de ingezette koers. Er waren daarom bijna geen interrupties en de minister werd geprezen om zijn inzet.

Het amendement is mede door de VNG ingediend. Gisteren bleek hiervoor grote steun. Dinsdag wordt ingestemd met het amendement. 

Voor gemeenten waren de volgende punten relevant:

  • De rol en taken van de netbeheerders om met gemeenten de energievoorziening te verduurzamen
  • Het afschaffen van de gasaansluitplicht voor alle nieuwbouw en de mogelijkheid gebieden aan te wijzen waar het aardgas van wordt afgesloten
  • Het onder de grond aanleggen van hoogspanningsleidingen, het zogeheten verkabelen

Meer informatie

Er is een uitgebreid verslag gemaakt van het debat. U kunt dat hieronder teruglezen.