In de tweede vergadering van de commissie op 12 oktober is onder andere gesproken over het Klimaatakkoord en de energietransitie. Het creeëren van draagvlak is voor de commissieleden een groot aandachtspunt. Over de energietransitie heeft de commissie nog veel inhoudelijke vragen. 

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord wordt aan vijf tafels voorbereid. Met name de tafels 'Gebouwde omgeving' en 'Elektriciteit' zijn belangrijk voor gemeenten. De VNG is vertegenwoordigt in het overkoepelende Klimaatberaad. In november wordt onze inzet voor het Klimaatakkoord door het bestuur vastgesteld.

Vanuit de commissie wordt opgemerkt dat het verkrijgen van draagvlak een groot aandachtspunt is voor gemeenten. Om dat te bereiken moeten maatregelen technisch en financieel uitvoerbaar zijn.

Energietransitie

Gemeenten krijgen de komende jaren een grote rol in de energietransitie. Zo start binnenkort een pilot met 27 aardgasvrije wijken en moeten alle gemeenten in 2021 een transitieplan warmte vaststellen. De VNG wil Regionale energiestrategieën (RES) van onderop vorm geven. De energiestrategie heeft grote ruimtelijke consequenties.

De commissie heeft veel inhoudelijke vragen:

  • Halen we niet een probleem naar ons toe door de keuzes volledig decentraal neer te leggen?
  • Wie is de eigenaar van het warmtenet en wie levert warmte? Hoe verloopt concessieverlening?
  • Zijn we goed aangehaakt bij de ontwikkelingen in de elektriciteitsleverantie?
  • Hoe om te gaan met energietransitie in wijken die aan stedelijke vernieuwing toe zijn?
  • Hoe ga je om met ‘snelle jongens’ die inspringen op gaten in de regelgeving en afspraken met boeren maken over zonneweides?
  • De energieproductie via zonnepanelen kan leiden tot minder ruimte voor landbouw. Is dat wenselijk?
  • We willen meer binnenstedelijk bouwen. Maar wat doe je als daar nog geen warmtenet ligt? Wachten met bouwen?
  • Er zijn ontwikkelaars die bij nieuwbouw propaantanks aanleggen. Dat levert overlast van vulauto’s op. In het Activiteitenbesluit geldt hiervoor alleen een meldingsplicht.
  • Is 100% regionale zelfvoorziening in energiebehoefte wel haalbaar en wenselijk?
  • Zijn warmtenetten op langere termijn rendabel, wanneer woningen beter zijn geïsoleerd?

Meer informatie