De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) vergaderde op 4 juli het eerste uur samen met commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) over smart society en duurzame mobiliteit. Het tweede uur is met name gesproken over verschillende mobiliteitsonderwerpen.

Smart society

Dit gaat over de effecten van de digitalisering. VNG-medewerker Dirk van Brederode schetst drie toekomstmodellen.

  1. In de Chinese interpretatie is iedereen altijd te volgen, bijvoorbeeld via sensoren met gezichtsherkenning in de openbare ruimte.
  2. In het Amerikaanse model gaan data naar grote en groeiende private partijen (surveillance capitalism).
  3. De EU bewandelt een derde weg, met een vrije open markt. Daarbij loopt de EU tegen diverse blokkades op: het vermarkten van innovatie is lastig, hoe kom je aan human capital, hoe betrek je kleinere bedrijven?

Stimuleren van opschaling

Drie thema’s komen aan bod: de ethische discussie, het stimuleren van opschaling en marktfalen. De VNG speelt een rol, bijvoorbeeld bij de opschaling, door gezamenlijke inkoop van materialen voor de inrichting van de buitenruimte. Zo kunnen lichtmasten worden gebruikt voor dataverzameling.

De VNG is een verkenning gestart om tot opschaling te komen. Dit moet leiden tot een overzicht van het veld, het toetsen van behoeften en inzicht in de kosten en dekkingsmogelijkheden. Het resultaat wordt gepresenteerd op de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) op 29 november. De volgende stap is een gemeentelijke smart society-agenda.

Milieuzones

Samen met de commissie EKEM kwam het onderwerp milieuzones aan bod.

Mobiliteit

De commissie RWM bespreekt de VNG-inzet om te komen tot een breed mobiliteitsfonds. Men constateert dat onrendabele toppen op herstructurering vaak te verklaren zijn uit de kosten van mobiliteitsoplossingen. De relatie met verstedelijking moet beter. En voor de meeste infrastructuur bieden marktpartijen geen oplossing.

Vrachtwagenheffing

Een volgend onderwerp is de invoering van een vrachtwagenheffing. Die komt op een groot deel van het rijkswegennet, maar kan ook worden ingevoerd op provinciale en gemeentelijke wegen. Het uitwijken van vrachtverkeer naar het lokale weggennet is een punt van zorg.

Nationale agenda laadinfrastructuur

Tot slot is gesproken over een Nationale agenda laadinfrastructuur. De VNG is bij de totstandkoming betrokken en de commissie heeft vraagtekens bij de aanpak en inhoud.

Meer informatie