Het eerste deel van de vergadering op 6 december was samen met de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. Daarin is gesproken over de ruimtelijke consequenties van de energietransitie. Daarna op de agenda: Luchtvaartnota, Wet kwaliteitsborging bouw en saneringsregeling varkenshouderij.

Luchtvaartnota

In het tweede deel kreeg de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) een korte presentatie van Petrouschka Werther van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de totstandkoming van de Luchtvaartnota en de komende herziening van het luchtruim. Uit de discussies rond vliegveld Lelystad blijkt dat veel gemeenten met de gevolgen van luchtvaart te maken hebben en krijgen. Er is afgesproken dat de VNG een rol krijgt in het vervolgproces.

Wet kwaliteitsborging bouw

In de commissie is het concept bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG over de Wet kwaliteitsborging bouw besproken. De commissie schaarde zich achter het akkoord, dat hopelijk een uitweg biedt aan het wetsvoorstel zoals dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

Saneringsregeling varkenshouderij 

Er komt een subsidie voor boeren die willen stoppen en voor degenen die willen investeren in nieuwe stalsystemen. Het doel hiervan is het verminderen van geuroverlast. Een deel van het werk rond de regeling komt bij gemeenten te liggen. De VNG gaat gemeenten hierover voorlichten. 

Meer informatie