De eerste vergadering van de VNG-commissie Financiën was op 6 september. De vergadering stond daarom voor een deel in het teken van kennismaking met elkaar, de dossiers en VNG-medewerkers. Ook is een aantal werkafspraken gemaakt zoals portefeuille-indeling.

Daarnaast zijn inhoudelijke onderwerpen besproken, zoals de stand van zaken rondom het Interbestuurlijk programma (IBP) en de opvolging van de moties die op de ALV zijn aangenomen.

Bekostiging raadsledenvergoeding 

De commissie ziet de noodzaak om de vergoeding van raadsleden van de kleinere gemeenten (minder dan 24 000 inwoners) te verhogen. Daarbij is het van belang om richting de Rijksoverheid te onderstrepen dat structurele maatregelen gepaard moeten gaan met structurele dekking. Dit onderwerp komt terug op het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen op 8 oktober.

Beheer en exploitatie BRP

De commissie is gevraagd te adviseren over de extra bijdrage in de kosten voor het beheer en exploitatie van de centrale voorziening BRP. De Rijksoverheid vraagt van gemeenten voor 2018 en 2019 een aanvullend bedrag van 2,24 miljoen euro per jaar. De oorzaak is meergebruik van de voorziening, veroorzaakt door een klein aantal gemeenten. De commissie stemt in met de bijdrage voor 2018 en adviseert om met de desbetreffende gemeenten te bekijken of het verbruik per 2019 naar beneden kan. Tot nu toe waren die gemeenten niet op de hoogte van het grote verbruik. 

Consultatie lokale rekenkamers

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is voornemens om de rekenkamerfunctie af te schaffen. Hiermee is elke gemeente verplicht om een eigen rekenkamer in te stellen. De commissie ziet meerwaarde in het behoud van de mogelijkheid te werken met een rekenkamerfunctie. Ook wijst de commissie op de extra kosten die ontstaan als het merendeel van de Nederlandse gemeenten hun rekenkamerfunctie moet omzetten in een verplichte rekenkamer.

Meer informatie