De drie delegaties van de VNG-commissie Europa en Internationaal (E&I) kwamen op 20 januari 2017 bijeen, eerst in delegatieverband en daarna plenair. 

De commissie bestaat uit de delegaties:

  • internationale vertegenwoordiging van de VNG
  • delegatie naar het Congres van de Raad van Europa
  • afvaardiging naar het Comité van de Regio's (CvdR)

Delegaties

Tijdens de delegatievergadering naar het Comité van de Regio’s spraken de leden van de commissie over grensoverschrijdende samenwerking. Ook kwam de ‘Roadmap Next Economy en de Energy Union’ aan bod. Daarnaast werd ook gesproken over de governance van het Europees semester en over sociale innovatie.

De nieuwe themadirecteur vertrouwen in en kwaliteit lokale democratie, dhr. Kees Breed, sloot aan bij de vergadering van de delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden om kennis te maken met de leden van de delegatie. Tevens werd er gesproken over de status van de lokale democratie in een aantal lidstaten van de Raad van Europa.

Vervolgens vond er een gezamenlijke vergadering van de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en de delegatie naar het Comité van de Regio’s plaats. De leden gingen met elkaar in gesprek over de samenwerking tussen de delegaties op verschillende dossiers, zoals de Europavisie, het Europese regionaal beleid na 2020 en over de Europese prioriteiten van 2017, geformuleerd op basis van de VNG Agenda 2017.

Ook werd gesproken over het versterken van de lokale democratie, financiële autonomie en de opvang en integratie van vluchtelingen.

Internationale delegatie

In de vergadering van de internationale delegatie werd onder meer gesproken over de dialoog die VNG International momenteel voert met het Rijk over de prioritering en implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals). Ook werd gesproken over de verbinding tussen de VNG Agenda en de Global Goals. Daarnaast spraken de leden over het onderzoek dat VNG International heeft uitgevoerd naar de internationale oriëntatie van Economic Boards.

Wereldwijd netwerk van lokale en regionale overheden

De gezamenlijke plenaire vergadering stond vooral in het teken van de nieuwe voorzitter van de United Cities and Local Governments (UCLG), dhr. Parks Tau. Parks Tau is in oktober 2016 verkozen tot nieuwe voorzitter van de UCLG, het wereldwijde netwerk van lokale en regionale overheden. Hij is de voormalig burgemeester van Johannesburg, en voorzitter van de Zuid-Afrikaanse vereniging van lokale overheden SALGA.

De leden van de commissie gingen  tijdens de plenaire vergadering met hem in gesprek over de toekomst van UCLG, het wereldwijde netwerk van lokale en regionale overheden. Parks Tau: “I am certain that you share with me the conviction that we are stronger together that we need to learn from each other, no matter how different our realities to be able to imagine, together, a sustainable future for the coming generations.”

Mw. Kompier stelde de vraag hoe de vereniging omgaat met verschillende interpretaties van lokale democratie. UCLG telt immers meer dan 240.000 steden en regio’s en 175 verenigingen van gemeente uit 140 landen. Binnen UCLG is er dan ook vaak discussie over de interpretatie van lokale democratie. De voorzitter van UCLG benadrukte de belangrijke rol van UCLG bij het bewaren van eenheid en het bevorderen van samenwerking, maar tegelijkertijd de leden de ruimte geven om met elkaar in gesprek te gaan.

Ook spraken de leden van de commissie met de voorzitter van UCLG over de legitimiteit, financiering en culturele diversiteit binnen UCLG.

Meer informatie