De VNG-commissie Europa en Internationaal kwam op 16 november 2017 bij elkaar. De Commissie bestaat uit drie delegaties: de internationale delegatie van de VNG, de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en de delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR).

De delegaties kwamen zowel afzonderlijk als plenair bij elkaar.

Werkprogramma Europese Commissie 2018

De delegatie naar het Comité van de Regio’s en de delegatie naar het Congres begonnen met een gezamenlijke vergadering waarbij dhr. Bekx, directeur van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, als gastspreker aansloot om het werkprogramma 2018 van de Europese Commissie toe te lichten. Hij sprak met de commissie over de prioritaire onderwerpen voor gemeenten binnen de thema’s duurzaamheid, globalisering en de rechtsstaat.

Vergaderingen delegaties

Vervolgens spraken de leden van de delegaties over het werkprogramma en hoe dat zich verhoudt tot de VNG Agenda 2018 en de Europese Prioriteiten voor 2018 die de Commissie Europa en Internationaal nu aan het opstellen is. Aansluitend hadden de leden van het CvdR afzonderlijk een overleg over het VNG position paper ‘de toekomst van Europa’, het EU cohesiebeleid, grensoverschrijdende samenwerking en de notificatierichtlijn.

Tijdens de vergadering van de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa spraken de leden over de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de verkiezingswaarnemingsactiviteiten van het Congres. Daarnaast werd er teruggeblikt op de 33ste zitting van het Congres die in oktober 2017 heeft plaatsgevonden.

Internationale delegatie

De leden van de internationale delegatie spraken zich uit voor een sterkere verbinding tussen de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling (de zogeheten “Global Goals”) en de inzet door Nederlandse gemeenten. Ze zullen een brief opstellen gericht aan de nieuwe gemeenteraden en colleges van B&W over de relatie tussen de Global Goals en lokaal beleid.

Tijdens het plenaire deel werd de leden gevraagd input te geven over de VNG agenda 2018 en ging men in gesprek over de Europese en Internationale dimensie van het regeerakkoord.

Meer informatie