De VNG-commissie Europa en Internationaal is op 24 april 2019 bij elkaar gekomen. De Commissie bestaat uit drie delegaties: de internationale delegatie van de VNG, de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en de delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR). 

De delegaties vergaderden zowel afzonderlijk als plenair.

Meerjarenvisie VNG

De Commissie Europa en Internationaal heeft gesproken over de Meerjarenvisie 2020-2024 van de VNG. De visie - ‘Gemeenten 2024’ - geeft de koers aan die de vereniging de komende jaren wil inzetten en geeft tevens richting aan het werk van het VNG Bureau. Toekomstige Europese en internationale trends bieden belangrijke kaders voor de meerjarenvisie van de VNG. De commissie was verheugd dat de impact van de EU en de SDG’s voor gemeenten in aparte kaders in ‘Gemeenten 2024’ worden omschreven.

Europees Verkiezingsdebat

In mei 2019 (23-26 mei) worden de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. In het kader van deze verkiezingen hebben VNG en Kenniscentrum Europa decentraal als onderdeel van de commissievergadering een debat met zeven Nederlandse kandidaat Europarlementariërs van de verschillende Europese partijen georganiseerd. Lees hier het bericht over dit debat.

Comité van de Regio's en Congres lokale en regionale overheden (Raad van Europa)

De gemeentelijke delegaties naar het CvdR en het Congres vergaderden gezamenlijk. Zij hebben gesproken over de toekomstige ontwikkelingen binnen de EU (de nieuwe mandaten van het Europees Parlement en de Europese Commissie) en de Raad van Europa ( het rapport van de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa met verschillende scenario’s voor de toekomst van Europa)

Als onderdeel van deze bespreking over de toekomst van Europa hebben zij met PAX gesproken over “Europese integratie als vredeproces: de rol en mogelijkheden van gemeenten”. PAX heeft in april 2019 een rapport opgesteld over: “The EU as a ‘Peace Project’: Scenarios for 2040”.

LOGOReP

De Internationale delegatie sprak met Jaap Meindersma van gemeente Almere over de bijdrage van de gemeente aan het LOGOReP programma dat VNG International samen met Nederlandse gemeenten afgelopen jaren heeft uitgevoerd in Libanon en Jordanië. Dit programma steunt Libanese gemeenten bij de opvang van de enorme stroom aan vluchtelingen uit Syrië en Irak. Het ging daarbij niet alleen over de positieve resultaten die het programma in de landen zelf heeft opgeleverd, maar ook over wat deelname aan het programma de gemeente Almere zelf heeft gebracht.Ook sprak de delegatie over mogelijke samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het opzetten van een Chinawerkgroep voor decentrale overheden en over deelname van de VNG aan het wereldcongres van de mondiale koepel van lokale overheden (UCLG) in november. Meer over LOGOReP

Meer informatie