De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid vergaderde 22 februari. De leden bespraken de stand van zaken van de Wet open overheid. Het bezoek van de heer Kuijken tijdens de vergadering van 25 januari, was aanleiding om de concept-reactie op het Rapport Evaluatie Politiewet te bespreken.

Punt van zorg blijft de capaciteit van inzet van de politie qua aantallen.

De raadsverkiezingen is aanleiding dat er straks nieuwe commissieleden aantreden. Het gewenste profiel van deze leden werd voorbesproken.

Ondermijning en weerbaarheid

Belangrijke thema’s voor deze commissie zijn ondermijning en weerbaarheid van bestuurders. Er zijn duidelijke dwarsverbanden gelegd met het werk binnen de Commissie raadsleden en griffiers.

Vuurwerkoverlast

Op basis van een rapport van de Onderzoeksraad voor de veiligheid over vuurwerkoverlast, wordt bekeken wat gemeenten kunnen met de uitkomsten. De Onderzoeksraad doet een uitvraag bij gemeenten.

Overige onderwerpen

Ten slotte is er gesproken over de Drank- en Horecawet in relatie met de pilot ‘mengvormen. En bracht het Overleg van Zeist de actie ‘Maak de lokale democratie weer vitaal’ onder de aandacht van de Commissie. 

Meer informatie