De vergadering van 21 juni was de laatste uit de periode 2014-2018. Er werd onder meer teruggeblikt op het eerste bestuurlijk overleg van minister Ollongren (BZK), het IPO, de Uvw en de VNG over Bestuur en Democratie. Het overleg werd als constructief ervaren. 

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (B&V) besprak verder de experimenten gesloten coffeeshopketen, de Wet open overheid (Woo) en de evaluatie van het eigen functioneren.

Experiment gesloten coffeeshopketen

Een dag voor de vergadering verscheen het rapport van de onafhankelijke adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen. De commissie B&V constateert dat verreweg de meeste aangereikte punten van de rondetafel-bijeenkomst die commissievoorzitter Knottnerus enkele maanden geleden organiseerde, daadwerkelijk in het advies zijn terug te vinden.

Woo

De Wet open overheid (Woo), een terugkerend onderwerp in de commissie, blijft in beweging, in een richting die gunstig is voor de VNG-leden. Een overleg tussen onder meer de VNG en minister Ollongren werd voorbesproken in de commissie.

Evaluatie

De commissie had tijd ingeruimd voor de evaluatie van het eigen functioneren en het samenspel met het VNG-bureau. In het algemeen zijn de commissieleden tevreden, uiteraard zijn er ook leerpunten: die worden aan de nieuwe commissie(leden) doorgegeven.

Meer informatie