In juni heeft de VNG vijf bijeenkomsten in het land georganiseerd over landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. Zo’n 93 medewerkers van de toegang tot maatschappelijke opvang kregen informatie over de nieuwe landelijke afspraken. 

Vervolgens gingen ze aan de slag met hun eigen en elkaars knelpunten en dilemma’s.

Wat onoplosbaar bleef ging als ‘aap’ op de schouder mee naar Den Haag. De VNG gebruikt deze input voor landelijk overleg zoals het landelijke onderzoek naar knelpunten landelijke toegankelijkheid, voor de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord GGZ en voor het onderzoek naar de wachtlijsten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Meer informatie

Hieronder vindt u de presentatie en de casus Hoorn 2019.