Tijdens een bestuurlijk overleg tussen minister De Jonge (VWS) en de VNG, eind november, is gesproken over de zorgen van gemeenten over het toenemend beroep op Wmo-voorzieningen, onder meer als gevolg van de vergrijzing. 

Verder stonden onder meer de wijziging van de Wmo m.b.t. resultaatgericht beschikken en het abonnementstarief op de agenda. De VNG-delegatie bestond uit: Sven de Langen (wethouder Rotterdam), Miriam Haagh (wethouder Breda) en Detlev Cziesso (wethouder Apeldoorn). 

Toenemend beroep op Wmo

Minister De Jonge wil met de VNG kijken naar de zorgen van gemeenten, de volumeontwikkelingen en CPB-ramingen. De minister wees op de relatie met het evaluatietraject van de normeringssystematiek van het gemeentefonds, waar de volume-indexatie - inclusief demografie - in meeloopt.

Monitor en signalen abonnementstarief

We spraken met de minister af naast het traject van de monitor van het abonnementstarief, signalen van (individuele) gemeenten te blijken onderzoeken en te objectiveren. Nieuwe signalen kunnen wellicht helpen bij het duiden van de informatie uit de monitor.

Wetsontwerp resultaatgericht beschikken

De minister liet ons weten het wetsontwerp dat de rechtszekerheid voor inwoners beter verankerd bij resultaatgericht beschikken april/mei 2020 naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Op korte termijn start de consultatie waardoor aan iedereen helderheid wordt geboden over de inhoud van het voorstel.