Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en de VNG hadden op 2 juni een bestuurlijk overleg. Aan de orde kwamen onder meer: de druk op de GGD-organisaties tijdens de coronacrisis, lokale preventieakkoorden en de gemeentelijke inzet op preventie.

Er werd ook gesproken over het probleem van huisartsen die vanwege de coronamaatregelen geen vaccinaties in hun eigen praktijk kunnen uitvoeren. De VNG zal op verzoek van de staatssecretaris gemeenten per ledenbrief oproepen deze huisartsen een alternatieve locatie om niet beschikbaar te stellen.

Druk op GGD

De staatssecretaris en minister De Jonge gaan binnenkort met de VNG in gesprek over de druk die op de GGD-organisaties is ontstaan door de inzet op de corona-pandemie. Het is van belang dat de balans in de organisatie tussen de reguliere taken en de extra taken weer in balans wordt gebracht. GGD-besturen willen hier hun bestuurlijke verantwoordelijkheid in nemen.

De staatssecretaris heeft met de VNG afgesproken dat het Rijk de kosten voor inzet op de corona-pandemie (bovenop de reguliere GGD-kosten) zal compenseren. Eind van de maand worden bestuurlijke afspraken over de hoogte van de compensatie gemaakt.

Budget voor lokale preventieakkoorden

Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 stelt de staatssecretaris 8, respectievelijk 2 x 10 miljoen euro aan gemeenten beschikbaar voor het uitvoering van lokale preventieakkoorden/-afspraken. Gemeenten kunnen vanaf najaar 2020 een aanvraag indienen. Het ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden van de VNG krijgt hierbij een adviserende rol.

Voorop staat het stimuleren van de beweging van gemeenten en lokale partners naar een gezamenlijke inzet op een gezonde samenleving. Maar de staatssecretaris ziet graag dat in de lokale afspraken ook op kwantitatieve doelen wordt gestuurd. De VNG-bestuurders lieten weten ook wat van het Rijk te verwachten in de zin van maatregelen die het verbeteren van de leefstijl bevorderen. De landelijke maatregelen die roken ontmoedigen, zijn daarvan een voorbeeld met zichtbaar effect.

Gemeentelijke inzet op preventie

De VNG kan zich op hoofdlijnen vinden in de aanzet voor het onderdeel Preventie in de Contourennota. In de Wet publieke gezondheid zal een aanscherping worden opgenomen over de gemeentelijke inzet op preventie, de precieze formulering wordt afgestemd met de VNG. De VNG-bestuurders drongen er bij de staatssecretaris op aan gemeenten niet op programmaniveau voor te schrijven wat ze moeten doen.