De bestuurlijke delegatie van de VNG-commissie Werk & Inkomen, bestaande uit wethouders Arjan Vliegenthart, Andries Ekhart, Arianne Hollander en  Erik de Ridder, had 30 november een Bestuurlijk Overleg (BO) met staatssecretaris Tamara van Ark (SZW).

Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) en Job Cohen (voorzitter Cedris) waren erbij als adviseurs van de VNG-delegatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Dit eerste BO vond plaats in een prettige en constructieve sfeer. We verkenden de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten voor de uitdagingen op het terrein van werk en inkomen binnen het sociale domein met als doel om tot een inhoudelijke agenda te komen voor de komende jaren. De staatssecretaris liet weten als gelijkwaardige partners samen te willen werken.

Gesproken werd over onder andere:

  • Financiële stabiliteit en begrotingsbehandeling SZW

De VNG brengt de staatssecretaris grote financiële zorgen van gemeenten onder de aandacht. Zo is de hoogte van het macrobudget bijstand een groot punt van zorg, naast de WSW en het participatiebudget. De staatssecretaris is bekend met de problemen die gemeenten signaleren en wil zich de komende periode verder verdiepen in de achtergronden.

Afgesproken wordt om gezamenlijk snel eerst ambtelijk de feiten op een rij te zetten rond de verschillende financiële problemen die gemeenten ervaren, om daarna spoedig het bestuurlijk overleg hierover voort te zetten. Partijen zijn het eens dat dit vraagstuk hoge prioriteit heeft.

  • Aanpak schulden

De staatssecretaris wijst erop dat het regeerakkoord terecht veel aandacht besteedt aan schuldenproblematiek en wil hierin graag samen met de VNG optrekken. De VNG laat weten dat gemeenten zeer blij zijn met de aandacht voor dit vraagstuk en vinden dat de ambitie nog iets omhoog mag. Zo zouden gemeenten graag stappen zien om het systeem van toeslagen te vereenvoudigen.

Verder willen gemeenten graag om tafel over de invulling van het adviesrecht rond beschermingsbewind. De staatssecretaris stelt dat de problematiek op het terrein van schulden breed wordt gedeeld. Zij zal met meerdere collega’s in het kabinet en met de VNG samenwerken. Zij meldt dat de minister van Financiën tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een kabinetsbrede brief 'Agenda schulden' heeft aangekondigd die zij begin 2018 naar de Tweede Kamer wil sturen, de VNG zal zij hierbij betrekken.

  • Regionale economie en arbeidsmarkt (inclusief loondispensatie)

De VNG-delegatie spreekt de grote zorgen uit over de keuze voor loondispensatie in het regeerakkoord. De staatssecretaris wil de opdracht uit het regeerakkoord samen met gemeenten én partijen uit het veld oppakken. Haar uitgangspunten zijn dat werk moet lonen, dat werkgevers ontzorgd moeten worden en dat het voor de uitvoering werkbaar moet zijn. Tijdens de begrotingsbehandeling van SZW wil de staatssecretaris  meer duidelijkheid geven.

Zie ook