Na de gemeenteraadsverkiezingen beginnen burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs aan de belangrijke taak om afspraken te maken voor een nieuwe raadsperiode. Kan een akkoord op een nieuwe manier tot stand komen? En hoe gaat u daarbij te werk?

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) inventariseerde op verzoek van de VNG en de Democratic Challenge voorbeelden van gemeenten die in 2014 op een niet-klassieke wijze akkoorden sloten. Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur en ROB-lid, presenteerde het resultaat, 'Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden', 22 februari in haar Atriumlezing bij de VNG.

Ervaringen en tips

De ROB inventariseerde van 10 gemeenten de werkwijze en de soorten akkoorden die zij sloten. De gemeenten vertellen over hun ervaringen en geven tips voor gemeenten die na de komende verkiezingen ook aan slag willen met een bestuursakkoord nieuwe stijl.

Drie soorten akkoorden

Miranda de Vries gaf in haar lezing ook tips en benoemde voorwaarden voor het slagen van de nieuwe aanpak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vries onderscheidt drie soorten akkoorden:

  1. Een akkoord waaraan alle fracties hebben meegewerkt en dat door alle fracties is vastgesteld.
  2. Een akkoord  dat meestal het product is van de raadsfracties die in de meerderheid zijn, maar wel op verschillende manieren tot stand kan komen.
  3. Een akkoord dat tot stand komt met de inbreng van de samenleving. Aan dit akkoord kan de voltallige raad of alleen de coalitie meedoen.

Dit onderscheid is niet rechtlijnig, gemeenten gaan ook bij de nieuwe aanpak verschillend om met inhoud, proces en het betrekken van inwoners.

Meer informatie

Hieronder de ROB-publicatie.

Zie ook