Huisartsen kunnen sinds 1 mei een telefonische tolkdienst aanvragen voor gesprekken met statushouders. Dat heeft het Ministerie van VWS bekendgemaakt.

Volgens deze voorziening hebben statushouders zes maanden vanaf het moment van inschrijving bij de huisarts recht op een telefonische tolk wanneer zij voor een consult of behandeling bij de huisarts komen.

De voorziening is beschikbaar tot 1 mei 2019. De kosten van de telefonische tolkvoorziening worden gedragen door het Ministerie van VWS.

De tolkenvoorziening wordt uitgevoerd door Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN).

Meer informatie