De nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in per 1 januari 2020. De VNG heeft in samenwerking met communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers van een aantal gemeenten teksten gemaakt die gemeenten kunnen gebruiken voor de communicatie over de Wvggz.

Het betreft drie teksten:

  • Een basistekst die gemeenten kunnen gebruiken om burgers te informeren over de Wvggz op de website of in een folder
  • Een tekst die gemeenten kunnen gebruiken voor intranet t.b.v. de interne communicatie over de Wvggz
  • Een tekst over het doen van een melding in het kader van de Wvggz die gemeenten kunnen plaatsen op de website

Deze teksten zijn bedoeld als handreiking, het is niet verplicht om ze te gebruiken.

Wat er verandert

De Wvggz vervangt de Wet BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). In de nieuwe wet is geregeld dat familie of andere betrokkenen een melding kunnen doen als ze zich zorgen maken dat iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. De gemeenten moet dan verkennend onderzoek doen. Daarnaast wordt de voormalige IBS (in bewaring stelling) een crisismaatregel. Inhoudelijk betekent dit dat gedwongen zorg niet altijd een opname is, de zorg kan ook ambulant worden verleend. In de nieuwe wet is verder beter geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de zorg die nodig is.

Meer informatie