Een tekort aan personeel in onder meer de bouwsector kan een probleem vormen bij klimaatadaptatie, energietransitie en asbestsanering. Het aantal banen nam vanwege de crisis de afgelopen 6 jaar sterk af, personeel is omgeschoold en de instroom van nieuw personeel blijft achter bij de behoefte.

Dat blijkt uit berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Al eerder deze week rapporteerde het CBS een historisch tekort op personeel in de Nederlandse industrie.

Behoefte aan 'handjes'

Met het aantrekken van de economie komt er meer werk en neemt de behoefte aan ‘handjes’ in de bouw weer toe. Maar is het steeds lastiger om de vakmannen en -vrouwen te vinden. De aantrekkende woningmarkt en de overheidsplannen om de leefomgeving klimaatbestendig te maken, de gebouwde omgeving van het aardgas af te koppelen en het asbest van daken af te halen, verhogen deze druk.

Niet alleen in de bouwsector, maar ook bij installatiebedrijven en asbestsaneerders. Bedrijven zijn vaak al intensief bezig met het werven van personeel en het bijscholen van bestaand personeel. Aanvullend is het nodig dat ook het onderwijsaanbod aansluit op de nieuwe markten in deze sectoren en dat jongeren worden aangetrokken voor studies die de benodigde expertise kunnen leveren. 

Investeren bij gemeenten

Ook gemeenten moeten flink investeren in hun afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu- en Bouwzaken. Na de crisis nam het aantal bouwaanvragen fors toe en vragen de nieuwe opgaven om specifieke kennis.

Meer informatie