Wij geven u de mogelijkheid om tot uiterlijk 22 januari a.s. tegenkandidaten te stellen tegen de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten. In de Buitengewone ALV spreken de leden zich uit over de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten.

Op 22 oktober informeerden wij u over de voordracht van de adviescommissie-Governance voor de invulling van vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies.

Op basis van deze voordracht heeft het VNG Bestuur 16 voorgedragen kandidaten op 15 oktober tot waarnemer benoemd. Daarmee konden zij als waarnemer aan de slag in bestuur en commissies.

Ook heeft het bestuur voor de invulling van de vacature in de commissie Europa & Internationaal, conform de VNG statuten, de voorgedragen kandidaat tot commissielid benoemd.

Onze huidige voorzitter Jan van Zanen is door de adviescommissie voor een nieuwe termijn voorgedragen. Omdat hij bij zijn overgang van Utrecht naar Den Haag in het lokaal bestuur actief is gebleven loopt zijn huidige benoemingstermijn door tot de Buitengewone ALV van 12 februari 2021.

Meer informatie