Medewerkers hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. In 2019 is dat op grond van CAR-UWO artikel 3:25. Vanaf 2020 is dat op grond van Cao Gemeenten artikel 3.24.

In de Cao Gemeenten artikel 3.24 staat het woord ‘collectieve’. Dat woord hoort er niet: de tegemoetkoming is niet gekoppeld aan een collectieve zorgverzekering. Er hoort dus te staan ‘De werknemer krijgt een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering’. In de volgende cao zullen we dit corrigeren.