Het beleid voor buitenspelen krijgt te weinig structurele aandacht. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Wel zijn er steeds meer initiatieven om (samen)spelen op de kaart te krijgen. Eén daarvan is het SamenSpeelAkkoord.

Dit akkoord is een initiatief van 14 partners die beloven zich in te zetten voor betere mogelijkheden om kinderen met en zonder beperking te laten samenspelen. In juni hebben nieuwe partners zich aangesloten bij het akkoord. Zij vormen een groeiend netwerk dat werkt aan een samenleving waarin alle kinderen samen kunnen spelen. En dat is hard nodig.

Geen structureel beleid

Mulier Instituut onderzocht het actuele beleid voor buitenspelen in Nederland en Europa. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Sportakkoord, dat inclusief sporten en voldoende bewegen en goede beweegvaardigheid bij de jeugd wil bevorderen. Uit het onderzoek blijkt dat structurele aandacht voor buitenspelen in het beleid van het Rijk en gemeenten ontbreekt.

Buitenspelen staat onder druk

Buitenspelen staat de laatste jaren onder druk. Verkeersdrukte, verstedelijking en onvoldoende speelruimte belemmeren kinderen in hun buitenspeeldrang. Bovendien zijn ouders zijn soms huiverig om kinderen te stimuleren om buiten te spelen vanwege de verwachte risico’s. Dit terwijl veel kinderen graag buitenspelen, dat geldt voor kinderen met en zonder beperking. Zij kunnen lekker bewegen, samen spelen en dingen ontdekken. Op die manier levert buiten spelen een bijdrage aan hun ontwikkeling en wordt er spelenderwijs gewerkt aan meer inclusie van kinderen met een beperking.

Nieuwe beloftes voor het SamenSpeelAkkoord

Op 25 juni 2020 presenteerden nieuwe partners van het SamenSpeelAkkoord hun beloftes tijdens een interactief webinar. Alle partners verbinden zich aan de ambities van het SamenSpeelAkkoord en werken zo samen aan een samenleving waarin alle kinderen – met en zonder beperking – met elkaar kunnen spelen. De ambities van het SamenSpeelAkkoord:

  1. Een inclusieve speelcultuur.
    Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en de mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.
  2. Meer samenspeelplekken.
    Ieder kind met een beperking kan in de eigen woonomgeving met andere kinderen spelen.
  3. Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen.
    In 2020 opent het SamenSpeelLoket: dé plek waar alle lokale initiatiefnemers kennis en inspiratie kunnen vinden om aan de slag te gaan.

Goed voorbeeld: Buurtspeelcoaches Amersfoort

Een goed voorbeeld van aandacht voor buitenspelen zien we in in Amersfoort. Daar zijn sinds juni 2020 de eerste Buurtspeelcoaches in Nederland actief. Waar de traditionele Buurtsportcoaches grotendeels als doel hebben kinderen zoveel mogelijk lid te laten worden van een sportvereniging, richten de Buurtspeelcoaches zich breder op beweging en spelen. Zij willen dat alle kinderen de beweegnorm halen, dus moet er aanvullend ook buiten gespeeld worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het belang van samen spelen? Bekijk dan: