Het huidige systeem van tucht, toezicht en kwaliteitsbewaking voor de jeugdbescherming schiet zijn doel voorbij. Het leidt eerder tot kwaliteitsvermindering en is een bedreiging voor de contiunuïteit van de jeugdbescherming.

Dat is de strekking van het rapport 'Tucht, toezicht en kwaliteit jeugdbescherming' geschreven door Adri van Montfoort en onderschreven door de Gecertificeerde Instellingen.

Regeldruk

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland en de Gercertificeerde Instellingen signaleren dat voor de jeugdbescherming de regeldruk aanzienlijk is toegenomen in het nieuwe stelsel. Het aantal toezichthoudende instanties is toegenomen en de ruimte voor professionals beperkt. Jeugdzorg Nederland wil daarover in gesprek met zijn stakeholders. Dit najaar, op 10 oktober, wordt een discussiemiddag gehouden over het rapport, georganiseerd door Jeugdzorg Nederland.

Meer informatie