Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis gaapt een groot gat.

De Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende jaren gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties stimuleren en ondersteunen bij het overbruggen van dit gat. De Taskforce, een initiatief van de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK, presenteert vandaag zijn werkplan.

Samenstelling Taskforce

logo van de Taskforce Wonen en Zorg

De Taskforce is als volgt samengesteld:

  • Hans Adriani (voorzitter, wethouder Nieuwegein)
  • Marleen Damen (wethouder Leiden, VNG)
  • Marien de Langen (Aedes)
  • Cees van Boven (Aedes)
  • John Bos (ActiZ)
  • Rick Hogenboom (ActiZ)
  • Chris Kuijpers (ministerie van BZK)
  • Marieke Kleiboer (ministerie van VWS)
  • Heleen Stigter (secretaris)

Taskforce legt de lat hoog

In alle gemeenten passende woonzorgvormen.

Voorzitter Hans Adriani: 'Gemeenten zijn niet gewend om samen met woningcorporaties en zorgorganisaties aan één tafel te zitten. Vanaf vandaag is dat precies wat wij als Taskforce, samen met veertig ambassadeurs, aanjagen. We leggen de lat hoog: we streven ernaar dat dit jaar in alle gemeenten een analyse wordt gemaakt van de woonzorgopgaven. En we willen dat in 2021 gemeenten samen met hun lokale partners afspraken maken op het thema wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Met als uiteindelijk doel dat er in alle gemeenten passende woonzorgvormen gerealiseerd worden.'

Bijeenkomsten, werksessie en ondersteuningsteam

De komende jaren organiseert de Taskforce bestuurlijke bijeenkomsten en werksessies. Een ondersteuningsteam staat paraat om de partijen te helpen bij de woonzorgopgave.

Bekijk de oproep van Marleen Damen aan haar collega-wethouders:

Meer informatie