Met de Taskforce economisch herstel bundelen verschillende VNG-commissies en de netwerken van G4, G40, M50 en P10 hun krachten om bij te dragen aan een gezamenlijk herstelplan voor de economie. Onlangs vond het eerste overleg plaats. 

In de komende maanden gaat de taskforce aan de slag met het herstelplan. Dit is nodig omdat gemeenten in de frontlinie staan bij het realiseren van economisch herstel en bovendien veel maatregelen in juni aflopen.

De taskforce heeft 3 doelen:

  • de rol en belangen van gemeenten rond economisch herstel agenderen 
  • bestuurlijk deelnemen aan landelijke platforms zoals het Rijk-regio overleg economisch herstel en samenwerking met het IPO herstelplan 
  • gemeenten ondersteunen in hun (groeiende) rol bij het herstel van de economie en behoud van werkgelegenheid

Thema’s 

De taskforce richt zich in eerste instantie op de thema’s die tot prioriteit zijn benoemd, namelijk

  • human capital beleid (arbeidsmarkt van de toekomst)
  • innovatie en brede mkb 
  • vitale binnensteden en kernen 

De leden hebben daarnaast benadrukt dat economisch herstel toekomstbestendig moet zijn en dus ook moet bijdragen aan de transformaties die al op de gemeentelijke agenda stonden. 

Betrokken commissies

De VNG-commissie Europa en Internationaal brengt de relatie in met het herstelbeleid en de financiering van de EU, en met de transities die vervat zijn in de wereldwijde duurzaamheidsagenda met de Global Goals. Naast deze commissie zijn ook de commissies Economie, klimaat, energie en milieu, Financiën, Participatie, schuldhulpverlening en integratie, Ruimte, wonen en mobiliteit en Zorg, jeugd en onderwijs betrokken bij de taskforce.