Corporaties hebben concrete plannen om 150.000 sociale huurwoningen te bouwen voor 2026. Uit de rapportage van de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties blijkt echter dat deze planning onder druk staat. Als er niets gebeurt, dreigt maar een derde van deze woningen voor 2026 te worden gerealiseerd.

Voor de bouw van deze woningen krijgen corporaties korting op de verhuurderheffing. Doel is de bouw te versnellen, zodat de 150.000 woningen voor 2026 opgeleverd worden. De taskforce maakt zich zorgen of deze planning wordt gehaald: voor deze woningen zouden belangrijke hordes al genomen moeten zijn, zoals de locatie en overeenstemming met de gemeente. Desondanks lopen projecten vertraging op of vallen projecten af. 

Projecten vlot trekken

Versnelling blijft nodig, er wachten immers veel mensen op een betaalbare sociale huurwoning. Daarom monitort de taskforce actief de voortgang van de projecten. Bij dreigende vertraging zoeken de taskforce en het ondersteuningsteam van RVO samen met de projectpartners praktische en creatieve oplossingen. Extra expertise en diplomatie trekt vaak projecten weer op gang.  

Voortgang 

De najaarsrapportage van de taskforce is gebaseerd op een doorlopende inventarisatie (januari - augustus 2021) van de voortgang van zo’n 6.000 nieuwbouwplannen van 283 woningcorporaties. Daaruit blijkt: 

 • Bijna 10% van de woningen is gerealiseerd 
 • Woningcorporaties verwachten toch 59% van de woningen binnen de planning te realiseren
 • 17% van de nieuwbouw heeft vertraging opgelopen
 • Zo’n 14% van de woningen is afgevallen (mede door dubbele registratie)
 • Er zijn 2.435 tijdelijke woningen gepland, minder dan een kwart van de beoogde 10.000
 • Woningcorporaties noemen als oorzaken voor vertraging en afstel vooral de vergunningen (met name de omgevingsvergunning), bezwaren van omwonenden en het ontwerp en de aanbesteding voor de bouw

Belemmeringen 

De taskforce signaleert zaken die vertraging en uitval in de hand werken, en dus om extra aandacht vragen: 

 • Capaciteit en expertise over woningbouw/volkshuisvesting bij alle partijen is beperkt
 • Proceduretermijnen en doorlooptijden van het vergunningsproces zijn te lang
 • Er ontbreken bij projecten nog onherroepelijke omgevingsvergunningen, die cruciaal zijn om de deadline te halen
 • Het ontbreekt aan locaties voor tijdelijke woningen
 • De voorwaarden van de regeling voor vermindering op de verhuurderheffing (RVVN)

Over de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties

De taskforce is ingesteld door de VNG, het ministerie van BZK en Aedes en richt zich op de nieuwbouw van 150.000 huurwoningen en de bouw van 10.000 tijdelijke woningen.

Meer informatie