De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de maximumtarieven bekendgemaakt die in 2019 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart gelden. Deze moeten nog worden vastgesteld door de Rijksministerraad, maar de verwachting is dat deze niet meer wijzigen.

De nieuwe maximumtarieven zijn hoger dan de maximumtarieven die in juli 2018 zijn bekendgemaakt op basis van het consultatievoorstel.

Aanpassing legesverordening

De meeste gemeenten hebben hun legestarieven afgestemd op de maximumtarieven. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen. Zie het advies voor aanpassing legesverordening.

Meer informatie