De tarieven voor de akten burgerlijke stand worden met ingang van 1 januari 2022 verhoogd. De indexering is op basis van de consumentenprijsindex april 2021 (109,36) ten opzichte van die van april 2020 (107,34) en afgerond op 10 eurocent naar boven.

De tarieven bedragen vanaf 1 januari 2022:

 

 

a. voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 14,30

(was € 14,00)

b. voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap,
van omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap, 
van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van overlijden

€ 14,30

(was € 14,00)

c. voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)

€ 25,10

(was € 24,60)

d. voor een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 14,30

(was € 14,00)

e. voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 14,30

(was € 14,00)

f.1. voor een meertalig modelformulier van een onder a, b, d en e genoemd stuk

€ 14,30

(was € 14,00)

f.2. voor een meertalig modelformulier van een onder c genoemd stuk

€ 19,30

(was € 18,90)

Meer informatie