Na invoering van het IKB ontvangt de VNG vanuit de praktijk signalen dat er vragen zijn over de tabeltoepassing. Meer specifiek betreft het de vraag of opnamen uit het IKB belast moeten worden volgens de tabel bijzondere beloningen of dat de maandtabel -onder voorwaarden- toegepast kan worden.

We hebben daarom onlangs de Belastingdienst verzocht om een duidelijke werkwijze te formuleren die gemeenten kunnen toepassen binnen de toepassing van het IKB.

Handelwijze

Als een praktische en werkbare methode staat de Belastingdienst de volgende handelwijze toe.

  • Als een werknemer uit het budget de maandelijkse reservering (geheel of gedeeltelijk) opneemt dan is op die opname de normale tijdvaktabel van toepassing.
  • Wanneer de werknemer meer dan de maandelijkse reservering opneemt, dus ook reserveringen uit eerdere tijdvakken, dan wordt de gehele opname gezien als een beloning over een afwijkend loontijdvak. In dat geval mag de werkgever de tabel voor bijzondere beloningen toepassen.

Deze methode is niet dwingend voorgeschreven of voor te schrijven. Dat betekent dat werkgevers te werk mogen gaan volgens deze praktische methode of gebruik maken van de hoofdregel conform art. 26 Wet op de loonbelasting.

Meer informatie