Een goede gezondheid is cruciaal om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Professionals van gemeenten, GGD, VluchtelingenWerk en andere partijen weten elkaar steeds beter te vinden.

Dat was goed te merken bij het drukbezochte Symposium Gezondheid Statushouders dat VNG OTAV, Pharos en GGD GHOR Nederland hebben gehouden op 14 juni in Nieuwegein. Bijna vijfhonderd bestuurders, beleidsmakers en (zorg)professionals uit het hele land lieten zich inspireren door praktijkvoorbeelden en deelden hun eigen ervaringen met andere professionals. Ook maakten ze kennis met sleutelpersonen die opgeleid zijn binnen het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. De sfeer was hartelijk en warm. 

Samenwerking borgen

In dit programma werkten Pharos, VNG OTAV en GGD GHOR samen en ze leerden elkaar goed kennen, dat alleen al is een belangrijke opbrengst. ‘Het is nu zaak om verder te bouwen, de samenwerking te borgen’, zei wethouder Hans Adriani van Nieuwegein, ambassadeur van het programma aan het begin van het Symposium Gezondheid Statushouders. De dag werd geopend door Banan Alfashtaki, die in 2015 vanuit Syrië naar Nederland kwam. Zij is een van de sleutelpersonen. 

Paneldiscussie

In een panel discussieerden Adriani, Maria van den Muijsenbergh (hoogleraar Radboud Universiteit/Pharos) en Mamadou Congo (jobcoach VluchtelingenWerk Noord-Nederland). Alert zijn op de gezondheid van statushouders is essentieel, blijkt uit hun bijdragen. Congo vertelt een indringend verhaal over een schijnbaar energieke statushouder uit Eritrea die zich volkomen onverwachts van het leven beroofde. Van den Muijsenberg zegt dat onderliggende factoren ook een rol spelen. 'Het ontbreken van werk, problemen met geld, de zorgen over gezinshereniging. Deze oorzaken moeten worden aangepakt.’

Netwerken

Na het plenaire programma gingen de deelnemers uiteen naar diverse sessies, bijvoorbeeld over een gezamenlijke aanpak schoolverzuim AMV of over gezondheid en welzijn van gezinsherenigers. Er waren workshops en mini-hoorcolleges, er werd geluisterd en volop genetwerkt. De presentaties van alle sessies worden zo snel mogelijk geplaatst op de congreswebsite.

Meer informatie