Klimaatverandering, eenzaamheidsbestrijding, de woonopgave, de schuldenproblematiek: het zijn voorbeelden van opgaven die je als Rijk, provincie, gemeente of waterschap niet alleen kunt oplossen. Overheden werken daarom steeds meer samen. Hoe maakt u dat tot een succes?

Het Interbestuurlijk Programma (IBP) maakte een praktische handreiking die u op weg helpt.

De regio als werkterrein

‘Samen meer bereiken als één overheid’, onder dat motto ging in februari 2018 het IBP van start. Het werkterrein is de regio, ongeacht bestaande overheidsgrenzen, omdat de regio de goede schaal biedt voor effectief beleid. De overheden willen samen nieuwe manieren van werken toepassen: niet hiërarchisch maar met gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Een andere manier van werken

De interbestuurlijke samenwerking vraagt een geheel andere manier van werken voor de ambtelijke professionals bij zowel Rijk, provincies, gemeenten als waterschappen. De handreiking helpt u hierbij op weg aan de hand van vier vragen:

  • Waarom is interbestuurlijk samenwerken zo belangrijk?
  • Welke soorten samenwerking zijn er?
  • Welke handvatten heb je voor succesvolle samenwerking?
  • Van welke voorbeelden kun je leren?

Meer informatie

Zie ook