Werkt u aan een innovatief stedelijk project, op het gebied van luchtkwaliteit, cultuur en cultureel erfgoed, circulaire economie of demografische veranderingen? Misschien komt uw project in aanmerking voor het subsidieprogramma Urban Innovative Actions. U kunt tot 12 december 2019 subsidie aanvragen.

Het UIA is een initiatief van de Europese Unie voor het ondersteunen van stedelijke gebieden, gericht op het vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken rondom duurzame stedelijke ontwikkeling. Er wordt in totaal 50 miljoen euro beschikbaar gesteld als onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie