Om kunst en en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, is er nu de subsidieregeling 'Samen Cultuurmaken'. Met de subsidieregeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de samenwerking tussen het sociale en culturele domein.

De komende jaren werken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie met o.a. culturele en sociale organisatie en gemeenten aan het vergroten van de toegankelijkheid van cultuurdeelname in de samenleving.

Programma Cultuurparticipatie: drempels verlagen

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW legt uit waarom het programma Cultuurparticipatie zo belangrijk is en wat het kan betekenen voor de sociale professional:

Voor miljoenen mensen is het niet zo vanzelfsprekend om actief deel te nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten doordat zij zogenoemde drempels ervaren. Minima kampen met een financiële drempel, laaggeletterden met informatieve en digitale drempels en mensen met een beperking vaak met een fysieke drempel. Naast dat kunst en cultuur plezier bieden, draagt het ook bij aan zingeving, zelfvertrouwen, individuele ontplooiing en vooral aan positieve gezondheid. Kunst en cultuur zijn een krachtige middelen om in te zetten en kunnen daarnaast een grote rol spelen bij het voorkomen van maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid dat in alle lagen van de samenleving voorkomt. Met het ontsluiten van culturele activiteiten wordt op een laagdrempelige manier ontmoeting en verbinding gecreëerd. Om deze drempels weg te nemen of te verlagen, is subsidie beschikbaar voor organisaties en professionals uit het sociaal domein zodat iedereen de gunstige effecten van actieve cultuurdeelname kan ervaren.

Meer informatie