Een gezondere openbare ruimte. Hoe kan onderzoek daarbij helpen? Wat zijn de effecten van de inrichting van de openbare ruimte op gezondheid, gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? ZonMw stelt geld beschikbaar om dat uit te zoeken.

Wilt u weten hoe u daarvoor in aanmerking komt? Kom dan op 19 januari naar de bijeenkomst in Den Haag.

Gezonde openbare ruimte

De nieuwe Omgevingswet plaatst de gezonde leefomgeving volop in de belangstelling.

  • Meer groen, goed openbaar vervoer en fietspaden of ontmoetingsplekken in de buurt. Het zijn simpele ingrepen die kunnen zorgen dat mensen minder snel ziek worden, meer bewegen en zich meer betrokken voelen bij de buurt.
  • De koppeling van gezondheid aan het ruimtelijk beleid biedt kansen. Willen we die kansen benutten dan is meer kennis nodig. En daarvoor is onderzoek nodig.

Matchmakingbijeenkomst op 19 januari

Hoe doet u mee? Kom op vrijdag 19 januari 2018 van 10:00 tot 16:00 uur naar de ‘matchmakingbijeenkomst’ in Den Haag bij ZonM. Hier krijgt u meer informatie over de subsidieoproep. Ook is er gelegenheid anderen te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en samenwerkingsverbanden te smeden.

Meer informatie