Voor een aantal Europese subsidies komen de deadlines voor het indienen van projecten in zicht. Dat zijn bijvoorbeeld Europe for Citizens, Interreg North Sea Region, Interreg Europe en LIFE.

De deadline voor het indienen van projecten gericht op democratische betrokkenheid en burgerparticipatie in het programma Europe for Citizens is op 1 september 2017.

Europe for Citizens

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten in het kader van stedenbanden en netwerken van partnersteden. De programmagids geldt als leidraad voor een aanvraag. Europe for Citizens ondersteunt projecten rond Europese integratie en geschiedenis van overheden en maatschappelijke organisaties. Op 14 mei wordt een informatiebijeenkomst gehouden over het programma, in Zwolle.

Interreg NSR

De oproep voor Interreg North Sea region (expression of interest) sluit eind juni. Tot november 2017 kunnen projectaanvragen worden ingediend. Het programma Interreg North Sea richt zich op Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, efficiënte omgang met hulpbronnen, aanpassingen aan klimaatverandering en behoud en bescherming van het milieu en duurzaam vervoer. Meer informatie is te vinden op de website van de RVO

Interreg Europe

De oproep voor Interreg Europe sluit ook eind juni. Tot en met 30 juni kunnen gemeenten projecten indienen. Kijk op de website van interregeurope voor meer informatie. Interreg Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling. Het programma cofinanciert projecten en platforms waarbij regionale of lokale overheden en andere partners praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.

LIFE 

De oproep voor LIFE is opengesteld tot en met 7 september 2017. Het LIFE programma is gericht op ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van LIFE en http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/life