ZonMW verleent subsidie voor het verbeteren van zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap. Het is mogelijk een startbudget van € 50.000 te verkrijgen.

Het startbudget is bedoeld voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk.  Een (te vormen) samenwerkingsverband van gemeente(n), praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie kan indienen. De basis voor de praktijkverbetering is de lokale behoefte.

In het verbeteringsplan moet de praktijkverbetering worden beschreven, en hoe dit wordt begeleid met praktijkgericht (actie)onderzoek. Op 5 november van 10:00 tot 13:00 uur is er een informatiebijeenkomst over in het Beatrixgebouw in Utrecht.

Meer informatie