Om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren heeft ZonMw twee subsiedieoproepen uitgeschreven. Bent u bezig met onderzoek naar verbetermogelijkheden in de samenwerking en regie of in de trauma aanpak, vraag dan nu subsidie aan. 

De oproepen worden gedaan vanuit het onderzoeksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis. Een programma gericht op het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling en op het doorbreken van de vicieuze overdrachtscirkel van geweld.

  • Samenwerking, afstemming en regie
    Onderzoek naar de variabelen die nodig zijn voor samenwerking en regie rondom complexe huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek.
  • Herstel veiligheid en systeemgerichte aanpak trauma
    Onderzoek naar herstel van veiligheid als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een systeemgerichte aanpak, waarbij ook aandacht is voor de plegers.

Subsidie aanvragen

Voor beide oproepen wordt gevraagd om uw intentie tot indiening vóór 9 september bekend te maken.
Subsidieaanvragen kunnen vervolgens ingediend worden tot 25 september 2019.

Meer informatie

Zie ook