Gemeenten kunnen meer van elkaar leren op het terrein van risicomanagement en het sturen en verantwoorden, gericht op maatschappelijke effecten.

Dat was een belangrijke boodschap van het congres van VNG Risicobeheer, Publieke waarden in de knel; op zoek naar het juiste spoor. Ruim 200 wethouders, concerncontrollers en secretarissen namen er (online) aan deel. 

Hebt u het congres bijgewoond en wilt u naar aanleiding daarvan met collega-gemeenten ervaringen uitwisselen? Meld u dan aan voor het Risico Platform Overheden. 

Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan een intergemeentelijk Expertteam Risicomanagement? Of om samen met andere gemeenten mee te werken aan een set scenario's om de risico's van corona in kaart te brengen? Stuur dan een mail naar chris.ravensbergen@vng.nl 

Presentaties van sprekers, een filmpje en een essay op grond van het congres worden later gepubliceerd.

Meer informatie