Mensen die werkzaam zijn in de jeugdhulp zetten zich dagelijks in voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De FNV vraagt terecht aandacht voor het belang van het betalen van beloningen die passend zijn bij de complexiteit van het werk.

Een nieuwe stelselwijziging zorgt er echter niet voor dat kwetsbare kinderen en gezinnen beter worden geholpen. De FNV stelt voor dat de rol van de gemeenten beperkt wordt tot het geven van toegang tot hulp, maar dat die hulp wordt ingekocht en bekostigd door het Rijk.

Meer geld en betere regionale samenwerking nodig

Het werkelijke probleem is dat gemeenten te weinig geld krijgen voor het bieden van goede jeugdhulp. Een betere oplossing zou simpelweg zijn om het budget voor jeugdhulp vanuit het Rijk structureel te vergroten. Dan kunnen en zullen gemeenten er zelf voor zorgen dat er goede jeugdhulp geboden wordt: zowel voor de professional als de kwetsbare kinderen en gezinnen. Daarnaast moeten gemeenten zelf afspraken maken over betere regionale samenwerking, zodat het zorglandschap eenvoudiger wordt en de administratieve lasten verminderen.

VNG wil in gesprek met FNV

Het is een bewuste keuze geweest om gemeenten verantwoordelijk te maken voor het hele sociale domein, waarbij gemeenten een integrale aanpak op het terrein van armoede, schulden of huisvesting kunnen hanteren. Er zijn tal van gemeentelijke voorbeelden die laten zien hoeveel kansen op een oplossing deze aanpak biedt. De VNG gaat graag nader in gesprek met de FNV over mogelijke oplossingen op het gebied van jeugdzorg. In aanloop naar de Kamerbrief van 1 maart 2020 van Hugo de Jonge en Sander Dekker zal de VNG zelf met voorstellen komen.