In Almelo vond de inkoop van zorg en ondersteuning onder de Wmo en de Jeugdwet in regionaal plaats. Eind 2018 liepen de contracten af. Wethouder Eugène van Mierlo wilde de stap maken waarbij ze hogere eisen stelt aan de kwaliteit en integriteit van zorgaanbieders en daar ook op toeziet.

Hij pakte deze handschoen samen met zijn collega in Hof van Twente op. Een gesprek met de wethouder over onder andere:

  • strakkere kwaliteits- en integriteitseisen voor zorgaanbieders die in aanmerking wilden komen voor een contract
  • de belangrijke rol die contractmanagers spelen bij het monitoren van de uitvoering van de contracten
  • het belang van verschillende disciplines die binnen de gemeente op één lijn zitten
  • preventief kwaliteitsonderzoek onder aanbieders van beschermd wonen

Meer informatie

U leest het hele interview met wethouder Van Mierlo op de website van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN).