Een gezonde leefstijl is nu meer dan ooit noodzakelijk. Daarom stelt het kabinet € 200 miljoen beschikbaar als steunpakket voor maatregelen om het sociale en mentale welzijn en de leefstijl te verbeteren.

Dit blijkt uit de Kamerbrief ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ (zie onderaan dit bericht).

Negatieve gezondheidseffecten coronacrisis

De huidige pandemie maakt zichtbaar dat een ongezonde leefstijl mensen kwetsbaarder maakt voor de gevolgen van een coronabesmetting. Door de coronacrisis is onze leefstijl en ons gedrag veranderd:  we bewegen minder, zijn meer gaan roken en hebben meer overgewicht. Dit leidt tot extra gezondheidsrisico’s. Het kabinet wil daarom maatregelen treffen om de directe effecten van het sociaal en mentaal welbevinden van kwetsbare groepen en de negatieve gezondheidseffecten van de noodzakelijke coronamaatregelen zoveel in goede banen te leiden en verdere schade te voorkomen.

Lokale sport- en preventieakkoorden

Het kabinet wil de maatregelen samen met de gemeenten/VNG treffen. In het steunpakket is € 15 miljoen beschikbaar voor een extra impuls bij de lokale sportakkoorden, om sport en bewegen te bevorderen. Daarbij wordt een gezonde en actieve leefstijl gestimuleerd met € 23,5 miljoen, onder andere via extra ondersteuning voor de uitvoering van de lokale preventieakkoorden. Het geld is beschikbaar voor de inzet van bewezen leefstijlinterventies. Het kabinet wil daarbij extra inzetten op jongeren en gezond gewicht door een impuls te geven aan de JOGG-aanpak en de Gezonde School.

Inzet van erkende leefstijlinterventies

De inzet op leefstijlinterventies draagt bij aan het stimuleren van gezond gedrag waardoor mensen minder kwetsbaar worden voor corona. Ter versterking van de uitvoering van afspraken in lokale preventieakkoorden biedt het kabinet gemeenten extra ondersteuning om erkende leefstijlinterventies in te zetten: interventies waarvan we weten dat ze werken. Het Loket gezond leven bevat honderden van dergelijke interventies.

Meer informatie