De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland steunen de oproep van de VNG aan het Rijk om gemeenten voldoende tegemoet te komen bij tekorten in de jeugdzorg en GGZ. De organisaties hebben de gemeenten hard nodig om hun taak te vervullen.

De partijen reageren hiermee op de open brief over jeugdzorg en GGZ die de VNG vandaag aan de inwoners van alle gemeenten stuurde.

BGZJ: extra geld nu nodig

Na jaren van bezuinigingen door Rijk en gemeenten, zijn de grenzen voor de jeugdzorgorganisaties en hun professionals bereikt, waarschuwt de BGZJ. Zonder extra geld, komt de continuïteit en de kwaliteit van zorg in gevaar en zullen wachtlijsten toenemen. “Het probleem is helder: de vraag is flink toegenomen terwijl het budget stevig is gekrompen. Het is nu aan het kabinet om zo snel mogelijk met het enige juiste antwoord te komen op deze brief: extra, en structureel meer geld voor de jeugdzorg,” aldus Hans Spigt, voorzitter van BGZJ.

GGZ Nederland: gemeenten hard nodig

Mét de gemeenten zijn wij van mening dat een structurele en substantiële extra investering in de jeugdzorg en het sociale domein noodzakelijk is. Als die investering uitblijft vrezen wij dat ggz-instellingen steeds minder goed in staat zijn om patiënten op tijd de juiste zorg te bieden.

Wij hebben de samenwerking met de gemeenten hard nodig om de opdracht waar we voor staan te vervullen.

Wij roepen Rijk en gemeenten op om spoedig tot overeenstemming te komen in het belang van onze patiënten en voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Zorgverzekeraars: substantieel extra middelen 

Onze leden zijn van mening dat u terecht vraagt om aanvullende financiële middelen om uw taken in het sociaal domein naar behoren te kunnen uitvoeren. Wij zien ook dat met de ondertekening van het Hoofdlijnenakkoord (HLA) GGZ nieuwe verplichtingen terecht gaan komen bij de gemeenten, en dat daarvoor ook substantieel extra middelen benodigd zijn.