Tot en met 10 juli 17.00 uur staan bij 3 rijkscultuurfondsen subsidieregelingen open met coronasteun vanuit OCW voor (pop)podia, musea en filmtheaters van landelijk belang. Het gaat in totaal om  € 48,5 miljoen, voorwaarde is dat de betrokken gemeenten en/of provincies cofinancieren.

De bedoeling is dat deze lokale organisaties met dit geld het gehele jaar kunnen blijven functioneren.

€ 29 miljoen voor (pop)podia

Het Fonds Podiumkunsten trekt € 29 miljoen uit voor (pop)podia met een vitale en cruciale functie in de landelijke culturele infrastructuur. De schouwburgen en concertzalen moeten eerder hebben meegedaan aan een fondsregeling waaruit blijkt dat ze bijzonder programmeren. De beoogde poppodia functioneren door hun grootte in een (inter)nationaal circuit. Andere instellingen die denken aan de criteria te voldoen, kunnen eveneens een aanvraag indienen. Er is rijksgeld voor witte vlekken in Drenthe, Flevoland en Zeeland. De FPK heeft ook andere tegemoetkomingen.

€ 16 miljoen voor musea

Het Mondriaan Fonds stelt € 16 miljoen beschikbaar voor musea die in 2017 en 2018 gemiddeld ten minste 100.000 betalende bezoekers hadden. Als een museum minder bezoekers heeft, dan kan het toch subsidie aanvragen als deze instelling langdurig een rijkscollectie in bruikleen heeft en toont. Of als het museum in een provincie is gevestigd waar geen instelling aan de criteria voldoet. Tevens kunnen de 12 eerder door de provincies voorgedragen musea met een collectie en publieksactiviteiten van (inter)nationaal belang subsidie aanvragen. Voor instellingen met 40.000 tot 100.000 bezoekers komt er een andere regeling.

€ 3,5 miljoen voor filmtheaters

Het Nederlands Filmfonds wil € 3,5 miljoen subsidie verlenen aan door gemeenten gesubsidieerde filmtheaters die aangesloten zijn bij het Nederlands Filmtheater Overleg. Het kan tevens gaan om instellingen met een dragende functie in de culturele infrastructuur in de regio en een belangrijke rol in de landelijke keten. Binnen de laatste categorie aanvragers wordt voorrang verleend aan filmtheaters die gevestigd zijn in de 3 provincies met witte vlekken. Het fonds heeft ook regelingen voor producties.

Meer informatie