Het lukt gemeenten, ondanks mediacampagnes en meldpunten, amper om met de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire in contact te komen. De Belastingdienst heeft de gegevens van de betreffende ouders, maar deelt ze niet met gemeenten vanwege AVG-regelgeving.

De Belastingdienst wijst de gedupeerde ouders zelf op de mogelijkheid tot aanvullende hulp van gemeenten. Ze werkt aan een compensatie voor gedupeerde ouders, maar het gaat ons niet snel genoeg. 

Op dit moment is nog niet exact duidelijk om hoeveel gedupeerde ouders het gaat. Zo’n 8300 mensen hebben zich bij de Belastingdienst/Toeslagen gemeld als gedupeerde .

De overdracht lukt momenteel maar bij een klein aantal van het totaal en daarom moeten we het anders organiseren. Voor veel gedupeerde ouders staat immers het water aan de lippen.  

Verantwoorde gegevensuitwisseling

Op 1 oktober heeft de VNG in een brief voor het AO Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen  opgeroepen dat we zo snel mogelijk, maar eind 2020, duidelijkheid willen over een structurele oplossing voor een snelle, effectieve en verantwoorde gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en gemeenten.

Dit is een essentiële randvoorwaarde voor succesvolle samenwerking met als doel een effectieve ondersteuning van de gedupeerde ouders.

We zijn blij met de motie-Lodders in het VAO met het verzoek om creatieve oplossingen. Maar snelheid is echt geboden. Wij roepen de staatssecretaris op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  

Wethouder Peter Heijkoop, VNG-commissievoorzitter Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie (PSI):  

Wij staan naast onze inwoners die door de problemen met de kinderopvangtoeslag gedupeerd zijn, maar we voelen ons machteloos omdat we onze gedupeerde inwoners niet kunnen bereiken. Het is belangrijk dat er snel een oplossing komt voor gegevensuitwisseling zodat wij snel in contact komen met de getroffen ouders en de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Die oplossing zien we liever vandaag dan morgen!

Meer informatie