Integreren in Nederland door als vrijwilliger aan de slag te gaan bij een sportvereniging. De organisatie Sport Fryslân die mensen stimuleert te bewegen, heeft daarvoor een plan opgezet in Heerenveen.

Een aantal sportverenigingen gaat het plan uitvoeren samen met de gemeente, VluchtelingenWerk, welzijnsorganisatie Caleidoscoop en Sport Fryslân. De provincie geeft subsidie vanuit het Kansenfonds.  

Werkwijze

Twee statushouders worden opgeleid tot sportparticipatiebegeleiders. Zij krijgen een contract voor een aantal uren gedurende de projectperiode. Ze worden gecoacht door medewerkers van Caleidoscoop. De sportparticipatiebegeleiders krijgen de taak om:

  • Samen met de projectleider of de buurtsportcoach sportverenigingen te bezoeken en te inventariseren welke mogelijkheden en vrijwillige taken er zijn;
  • Statushouders en vluchtelingen enthousiast te maken voor het project en vrijwilligerswerk te gaan doen bij een sportvereniging;
  • Contacten te onderhouden met statushouders die vrijwilliger zijn en knelpunten te signaleren. 

Riyadh Botros is één van de sportparticipatiebegeleiders. 

‘Ik vind het erg leuk om nieuwkomers naar sport te begeleiden. Ik ben scheidsrechter en voetballer geweest. Sport en voetbal zijn mijn leven.’ 

Het idee is dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan de integratie van statushouders en hen stimuleert zelf ook te gaan sporten. Bij sportverenigingen is doorgaans veel werk: het onderhoud aan de velden en gebouwen, assisteren bij teams, het helpen bij evenementen en in de kantine. De buurtsportcoach en het vrijwilligersservicepunt gaan het project monitoren. Als de ervaringen positief zijn, wordt het project in de gehele provincie Fryslân ingevoerd.

Meer informatie