Gemeenten die hulp kunnen gebruiken met het starten met oefenen met het omgevingsplan, kunnen deelnemen aan het programma ‘starten met het omgevingsplan’. Het programma wordt beschikbaar gesteld in samenwerking met een aantal adviesbureaus die ondersteunen op het gebied van het omgevingsplan.

Dit programma bestaat uit drie bijeenkomsten, waarbij u kennis opdoet over het omgevingsplan, de bruidsschat en het tijdelijke omgevingsplan. Daarbij krijgt u inzicht in de keuzes die u moet maken. U maakt kennis met de hulpmiddelen die zijn ontwikkeld door de VNG en gaat onder begeleiding aan de slag met concrete casuïstiek uit uw eigen organisatie (gemeente of uitvoeringsdienst).  Het is aan te raden om samen met partners in de regio het programma te volgen.

Samenwerking met adviesbureaus

In dit programma volgen de adviesbureaus het instrumentarium dat door de VNG is ontwikkeld. De VNG werkt voor dit programma samen met de volgende dienstenleveranciers:

Wilt u deelnemen aan het programma? Neem dan contact op met een van de aanbiedende partijen. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met: omgevingswet@vng.nl.

Verhouding tot werkplaatsen omgevingsplan

Het aangeboden programma geeft inzicht in het omgevingsplan en is een eerste stap om te oefenen met het omgevingsplan. Het programma “starten met het omgevingsplan” staat deels in het kader van het opdoen van kennis. De VNG faciliteert ook werkplaatsen omgevingsplan, hierin gaan gemeenten zelf aan de slag om het tijdelijk deel van het omgevingsplan aan te passen, regels op te stellen én te publiceren in het DSO. Voor een eventuele deelname aan een werkplaats is het essentieel dat diepgaande kennis over het omgevingsplan reeds aanwezig is. 

Meer informatie