Gemeenten zijn al geïnformeerd over het IBP en de startafspraken tussen kabinet, gemeenten, provincies en waterschappen. Nu kunnen alle gemeenten natuurlijk bijdragen aan de invulling van de ambities. Daarom nodigen wij u van harte uit op de Startdag Interbestuurlijk Programma voor gemeenten!

Het Interbestuurlijk Programma geeft een aanzet voor de nadere uitwerking van de maatschappelijke opgaven. In onze ledenbrief leest u hoe gemeenten kunnen bijdragen aan invulling van de ambities. Daarnaast leest u hoe we nieuwe bestuurders erbij betrekken na de verkiezingen.

Lokale expertise ophalen

Deze betrokkenheid begint met de Startdag Interbestuurlijk Programma voor gemeenten om uw lokale expertise op te halen en te bespreken. We nodigen alle gemeenten uit om ervaren beleidsadviseurs met een gedegen kennis van de opgaven af te vaardigen. Ambtenaren die het bredere belang van gemeenten op het thema overzien en ook over de eigen gemeentegrenzen heen kijken. Het uitgangspunt daarbij is dat we elke gemeente de gelegenheid bieden om deel te nemen.

  • Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen nodigen we nu eerst ambtenaren uit om mee te werken aan de uitwerking van de opgaven.
  • Daarna worden uiteraard de colleges en raden geraadpleegd voordat we de afspraken kunnen vastleggen.
  • Na de verkiezingsperiode bezoeken we de provinciale afdelingen en betrekken we ook gemeentesecretarissen actief bij het proces.

De VNG ziet heel graag ook úw gemeente vertegenwoordigd op 5 april!

Ledenbrief