De VNG wil haar dienstverlening aan u graag verbeteren. Daarom voeren we de komende maanden een aantal onderzoeken uit. We stellen het op prijs als u aan één of meerdere onderzoeken wilt deelnemen als u hiervoor wordt benaderd.

Vooraankondiging onderzoeken

In totaal voeren we in de periode tot aan de zomer vier onderzoeken uit. Drie van deze onderzoeken hebben betrekking op de middelen die wij inzetten voor onze dienstverlening aan onze leden:

  • Een lezersonderzoek voor VNG Magazine;
  • Een onderzoek in twee delen naar hoe we informatie op onze website beter kunnen ontsluiten;
  • Een klantwaarderingsonderzoek naar het VNG weekoverzicht, de raadsledennieuwsbrief, ledenbrieven, handreikingen en modelverordeningen.

Het vierde onderzoek richt zich op de beeldvorming en waardering van de VNG bij onze leden en andere organisaties met wie we samenwerken.

Deelname onderzoeken

Uw inbreng is onontbeerlijk voor de verbetering van onze dienstverlening. We stellen het dan ook zeer op prijs als u deelneemt aan deze onderzoeken. Zodra de onderzoeken starten benaderen we u voor deelname via e-mail, onze website, het VNG weekoverzicht en/ of de VNG Fora.