Op 1 januari 2022 starten 10 gemeenten met het experiment gemeentebelastingen, welke 4 jaar zal duren.

Tijdens dit experiment wordt onderzocht of met behulp van de signalen over betalingsachterstanden op gemeentebelastingen mensen met financiële problemen in beeld komen die nog eerder niet bekend waren bij vroegsignalering en schuldhulpverlening. De verwachting is dat gemeenten meer inwoners met schulden beter en eerder bereiken. 

Aanleiding 

Een grote groep mensen met dreigende problematische schulden kunnen of willen geen hulp vragen. Om hen toch te vinden, gebruiken schuldhulpverleners signalen van schuldeisers over betalingsachterstanden. Mensen met betalingsachterstanden op huur, energie, zorg en drinkwater kunnen op deze manier proactief hulp aangeboden krijgen. De verwachting is echter dat ondanks deze signalen, niet iedereen die hulp nodig heeft wordt gevonden. Met betalingsachterstanden op gemeentebelastingen kunnen naar verwachting meer inwoners met financiële problemen eerder worden bereikt, dan met de huidige vroegsignalen. De betrokken inwoners hebben waarschijnlijk hulp nodig bij hun geldzorgen en krijgen dat aangeboden van gemeenten. 

Uitvoering 

VNG ondersteunt de tien gemeenten Amsterdam, Dordrecht, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Midden-Groningen, Purmerend, Roerdalen, Rotterdam en het Westland met de coördinatie van het experiment gemeentebelastingen. Tijdens het experiment gaan medewerkers, belast met de invordering van gemeentebelastingen, signalen over betalingsachterstanden doorgeven. De signalen worden pas doorgegeven wanneer met sociaal incasseren de betalingsachterstanden niet worden opgelost. Deze tijdelijke regeling raakt alleen de inwoners van gemeenten die meedoen met het experiment. 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 

Met het experiment wordt gebruik gemaakt van de experimenteerruimte die de Wgs geeft (art 10, Wgs) om betere indicatoren te ontwikkelen voor vroegsignalering. De ‘Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden’ maakt het mogelijk dit experiment uit te voeren.  

Naast het experiment gemeentebelastingen start per 1 januari ook een experiment met als doel het bereiken van huiseigenaren met financiële problemen door middel van hypotheekachterstanden. De NVVK verzorgt voor dit experiment de coördinatie.