Democratie in Actie (DiA) is in het leven geroepen om de lokale democratie te versterken. Het programma rondt dit jaar af en dat wordt kracht bij gezet met ‘DiA on tour’. DiA gaat langs bij gemeenten, provincies en waterschappen om ervaringen uit te wisselen.

De aftrap van ‘DiA on tour’ vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten in Purmerend met de overhandiging van het DiA-boek aan Arthur van Dijk, commissaris van de koning Noord-Holland door Pieter Jeroense, plv. Algemeen Directeur van de VNG.

DiA-boek: Bouwstenen voor de lokale democratie

In het DiA-boek worden de meest in het oog springende resultaten benoemd. Dit zijn de bouwstenen voor de lokale democratie. Aan de hand van 15 zogenoemde 'DiA-manten' en de bijbehorende ervaringen en reflecties uit de dagelijkse praktijk van gemeenten, provincies en waterschappen worden deze in beeld gebracht

DiA on tour

Met het oog op de nieuwe raadsperiode gaat Democratie in Actie bij gemeenten langs om uit te wisselen over ervaringen met het programma en de successen en verbeterpunten voor de lokale democratie.

Meer informatie